jueves, 4 de octubre de 2018

NOTA PREMSA ILLES PER UN PACTE

“FAPA EIVISSA juntament amb tots els integrants d’ILLES PER UN PACTE, ens preguntem si els nostres representats polítics estan fent un veritable esforç de consens per fer realitat el que la comunitat educativa fa temps va aconseguir: un PACTE EDUCATIU.


La ciutadania ja els ha manifestat la seva voluntat i necessitat, què esperen a signar el PACTE EDUCATIU POLÍTIC que garanteixi estabilitat al nostre sistema educatiu? PACTE JA!!!!”


viernes, 9 de marzo de 2018

FAPA EIVISSA! PROU DISCRIMINACIÓ! 8 DE MARÇAINA TARABINI EN LES JORNADES PARLAM D'EDUCACIÓ

Interessant aproximació a les causes del fatídic abandonament escolar. La bona notícia és que hi ha molt d'espai de millora, tot està per fer, moltes coses han de canviar i entre tots podem fer-ho; la mala, que el procés és massa lent i seguim perdent i expulsant joves del nostre sistema educatiu sense donar-los alternatives. Ens hi hem de posar ja!!!


http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/03/07/jovenes-abandonan-sistema-educativo-estimulo/974119.html

lunes, 5 de marzo de 2018

Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen amb Anton Aubanell a les Jornades Parlam d’educació 2018
JORNADES PARLAM D'EDUCACIÓ

Ja han començat les xerrades sobre educació organitzades per l’Associació Professional de Docents en les quals FAPA EIVISSA col.labora  i ho fa perquè estam convençuts que una participació activa de les famílies a les escoles i tot el que les envolta suposarà una millora del sistema en general i de l’educació dels nostres fills en particular. No són xerrades adreçades només als docents.

Ara bé, per fer efectiva aquesta participació, és necessari que ens formem, que aprenguem com fer-ho de manera que realment sigui positiva.
Sé que no tenim gaire temps, que tots anam molt enfeinats ( jo també som mare treballadora ) i que hi ha famílies que per feina o altres raons no podran assistir a aquestes xerrades, però us demanaria que tots aquells que pugueu,  vengueu, perquè podeu estar segurs que aquestes xerrades ens donaran a conèixer eines per ajudar els nostres fill en el seu desenvolupament a les escoles i fora d’elles.

L’escola inclusiva és l’escola de tothom, on tots i totes tenen cabuda i poden participar en la mesura de les seues possibilitats. Implica un canvi de paradigma: de la importància única del currículum a una escola integral amb una educación completa. Això sense oblidar l’aprenentatge que suposa per l’alumne “típic” compartit aprenentatge amb alumnat de diversitat funcional”.

Les famílies també volem ser agents de canvi al sistema educatiu!!! Us hi esperem!!!

lunes, 22 de enero de 2018

MESA DE DIÀLEG. PROBLEMÀTICA CONSUM D'ALCOHOL I DROGUES EN L'ADOLESCÈNCIA

NOTA DE PREMSA
La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Eivissa organitzà una Mesa de diàleg amb les diferents entitats d’arreu de l’illa per tractar la problemàtica del consum primerenc d’alcohol i drogues a l’adolescència. La Mesa va tenir lloc el dimecres 25 d’octubre a les 10:30 hrs. a les instal·lacions del Consell d’Eivissa.
            Des de la nostra federació venim  detectant ja fa temps l’enorme preocupació per aquesta qüestió, i havent analitzat la situació en nombroses ocasions hem arribat a la conclusió de que  les famílies per si soles no podem lluitar per revertir aquesta situació,  però, com a representants de 44 associacions de pares i mares on s’agrupen un gran nombre de famílies, repartides per tota Eivissa, volem ser el catalitzador de les actuacions que es duguin a terme per lluitar contra aquesta lacra.
            És per això que hem organitzat aquest Mesa, per intentar reunir a la major quantitat possible de persones, que des de diferents institucions i associacions treballen amb un mateix objectiu i que, estem segurs,  poden ser promotores d’estratègies conjuntes per afrontar el difícil repte que tenim al davant, PREVENIR EL CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES EN MENORS.
            Aquesta problemàtica no afecta només a les famílies dels joves, sinó que implica a tota la societat. No podem considerar el problema de forma aïllada, separant als joves del context social en el que creixen i es desenvolupen com a persones autònomes, sinó de forma conjunta i així treballar sobre tots els elements involucrats: joves, família, centre educatiu, barri i municipi. És per això que tots ens hem d’implicar per  evitar aquesta introducció primerenca de consum d’alcohol, que més endavant va lligat també al consum de drogues.
         A nivell balear existeix la Plataforma d’Oci de Qualitat de la que FAPA EIVISSA, com a federació integrant de COAPA BALEARS, n’és entitat integrant. Però considerem que, donades les característiques específiques de cada illa i la nostra separació física, és necessari que des de cada illa es treballi i es coordini aquesta feina perquè tingui un resultat global i és per això que entenem que hem de  crear una Plataforma Insular per a combatre aquesta problemàtica de manera específica a Eivissa. Malgrat des de diferents institucions es duen a terme actuacions aïllades,  aquestes no tenen el resultat desitjat, creiem que precisament per aquest motiu, ser aïllades. Estem convençuts que una feina conjunta i coordinada entre representants de centres educatius, famílies, ajuntaments, entitats , federacions, i com no, la cobertura dels mitjans de comunicació,  serà l´única garantia d’èxit de qualsevol iniciativa o acció.
            És la nostra responsabilitat prendre consciència de la gravetat del problema  i prendre les mesures necessàries.
            Les entitats participants són les següents:
DELEGACIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ D’EIVISSA
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
AJUNTAMENT  SANTA EULÀRIA DES RIU
AJUNTAMENT EIVISSA
 AJUNTAMENT SANT ANTONI
AJUNTAMENT SAN JOSEP
 AJUNTAMENT SAN JOAN DE LABRITJA.
 CONSELL D’EIVISSA
 CENTRES SECUNDÀRIA –
EDUCADORS SOCIALS A CENTRES EDUCATIUS.
CAEB. CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE LAS BALEARES
PIMEEF
ASOCIACIÓN DE SALAS DE FIESTAS Y DISCOTECAS DE IBIZA
            Esperem ser capaços entre tots de introduir les mesures necessàries per  i iniciar un veritable canvi en la nostra societat per millorar la situació. El simple fet de mirar el problema de cara i desemmascarar la normalització de les conductes i hàbits d’oci entre els nostres fills serà una gran passa endavant.

           
           
             Josefa Costa Tur

            PRESIDENTA FAPA EIVISSA I COAPA BALEAR

martes, 21 de febrero de 2017

PREMI RAMON LLULL 2017

La plataforma Illes per un Pacte ha rebut el premi RAMON LLULL 2017, per la seva tasca en el àmbit de l'ensenayament, aquest plataforma està formada per voluntaris de cinc moviments educatius de les quatre illes - Assemblea de Docents, Cercle per l'educació, COAPA, MenorcaEdu21 i Pitiüses per l'Acord Educatiu.

Des de FAPA EIVISSA, com associació integrant de Pitiüses per l'acord Educatiu, volem agrair aquest premi, destacant la seva rellevància i compartir-lo amb les persones que, des de diferents institucions i associacions, dediquen de forma desinteressada part del seu temps a treballar i lluitar per la millora de l'educació dels nostres fills i filles a la nostra illa, especialment als membres de les AMIPAS, als components dels consells escolars de centres, municipals i insular.

Aquest guardó és un reconeixement a feina de la comunitat educativa de les illes i dóna valor a les hores i hores que hi dedicam. Ben segur que ens facilitarà la feina que tenim al davant. Va per tots els que vàrem creure, i creiem, que amb la nostra feina podem, canviar la nostra societat i fer-la millor. Enhorabona!!!!

------------------------------------------------------

La plataforma "Illes per un Pacte" ha recibido el premio "RAMON LLULL 2017" por su labor en el ámbito de la enseñanza. Esta plataforma esta formada por voluntarios de cinco movimientos educativos de las cuatro islas: "Assemblea de Docents, Cercle per l'educació, COAPA, MenorcaEdu21, Pitiüses per l'Acord Educatiu".

Desde FAPA IBIZA, y como asociación integrante de "Pitiüses per l'Acord Educatiu", queremos agradecer este premio, destacando su relevancia y compartiéndolo con todas las personas que, desde distintos instituciones y asociaciones, dedican desinteresadamente parte de su tiempo a trabajar y luchar por la mejora de la educación de nuestros hijos e hijas en esta isla. Especialmente, queremos agradecer el trabajo hecho por los miembros de las APIMAS, los componentes de los consejos escolares de los centros, municipales e insulares.

Este premio es un reconocimiento al trabajo de la comunidad educativa de las islas y da valor a las horas y horas que le dedicamos. Seguro que nos facilitará el trabajo que tenemos por delante. Por todos los que creímos, y creemos, que con nuestro trabajo podemos cambiar la sociedad y mejorarla. ¡Enhorabuena!

lunes, 13 de febrero de 2017

LA PANGA I LA TILAPA

Des de FAPA fem arribar un comunicat que ha redactat sa direcció de Catering s'Olivera per informar sobre es peix Tilapa.
D'altra banda, sa regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Eivissa també ens ha fet arribar un missatge de tranquil·litat per a totes ses famílies en el sentit que es menús que es serveixen as menjadors estan lliures de panga.


lunes, 23 de marzo de 2015

RESUM DELS PRINCIPALS CONTINGUTS DEL DOCUMENT DE PACTE PER L´EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS DE LA PLATAFORMA ILLES PER UN PACTE

Punts basics dins del document

 SOCIETAT

La participació de la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, serveis,

organitzacions, associacions, etc) és un mitja imprescindible per a la millora educativa, creant

centres educatius oberts, dinàmics i de qualitat on tothom té cabuda i participa, tot buscant

l’equitat i la igualtat.

S´han  de formar comunitats d’aprenentatge conjuntament amb els centres educatius, amb

compromís, responsabilitat  i voluntat col·lectius.  Ofertant activitats culturals, educatives i

esportives amb caire pedagògic , als centres als  horaris no lectius.

Els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans, ha d’augmentar i millorar la

seva participació en els centres educatius.

L´Administració ha de dotar de suport econòmic, tècnic si cal,i d’infraestructures a totes les

entitats  que realitzen un treball en el centre educatiu i en la comunitat.

L´Administració garantirà una oferta amplia i flexible de formació professional, adaptada a les

necessitats de la societat i sotmesa  a l’anàlisi constant.

El sector productiu i les famílies serien també agents transformadors, no ja des de fora sinò

des de l’interior del sistema educatiu.

 FAMÍLIES

Participació efectiva de les famílies i de tota la comunitat educativa en els centres escolars

amb relacions i comunicacions directes amb el centre, incentivant les comunitats

d’aprenentatge, facilitant la participació en les dinàmiques escolars i projectes educatius,

assegurant vies i espais per a la participació en la gestió dels centres i en la definició dels

projectes educatius i fomentant la col·laboració en xarxa entre les diferents APIMAS dels

centres per integrar-se a la vida activa del centres escolar i de la comunitat: Consell Escolar,

comissions de feina, plataformes de barri, els consell creats...

L’equip docent ha de facilitar l’establiment de ponts amb les famílies concretant espais de

treball, de col·laboració i de comunicació,  afavorint la conciliació familia-centre.

Les famílies han de respectar, promoure i col·laborar en el desenvolupament del Projecte

Educatiu del centre.

 POLÍTIQUES PÚBLIQUES

La planificació escolar s’ha de plantejar en funció de la demanda i no en funció de l’oferta,

garantint l’existència suficient de centres que responguin a les necessitats d´una educació

obligatòria gratuïta i als desitjos de les famílies.

Ajustament de les ràtios  amb la seva flexibilització a partir de les propostes metodològiques

dels centres i de les noves formes d’organització plasmades  en els seus Projectes dels Centres.

Donant més protagonisme als alumnes en el procés d’aprenentatge.

Es desenvoluparan programes de suport a l’alumnat amb dificultats educatives, millorant el

sistema d’ajudes i beques a l´estudi a més, si s’escau, de les corresponents a menjador i

transport escolar per donar resposta a les necessitats de l’alumnat.

Es garantirà l’existència d’una xarxa integrada de serveis, de professionals i de programes de

suport i de reforç culturals i educatives de l’alumnat i de les famílies.

Promoure l’educació i formació permanent amb Centres Educatius per Adults que responguin

a les necessitats específiques d’aquelles persones que hagin abandonat els estudis de forma

prematura.

Potenciar la cultura de l’avaluació, interna i externa, en els sistema educatiu en tots els

aspectes i nivells. Enfocada a corregir les distorsions, les disfuncions i les mancances de

l’ensenyament en tots els seus components, de una forma formativa.

 POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES

Cada centre escolar elaborarà el seu Projecte Lingüístic de Centre en el marc de la seva

autonomia i en funció de les diferents variables contextuals: llengua de l’alumnat, resultats

avaluacions internes i externes, entorn del centre, etc. Amb l´objectiu d´assolir una

competència similar en les dues llengües oficials en acabar els estudis obligatoris.

Tindrà tractament preferent la llengua pròpia de les Illes Balears, considerant  la situació de la

llengua catalana com a minoritzada i no normalitzada.

S’establirà un model d´ensenyament de llengües estrangeres establint models d´ensenyament,

amb metodologies adequades, basades en criteris científics i que comptin amb els recursos

humans i materials necessaris.

 CENTRES

Els centres han de tenir una autonomia organitzativa per aconseguir l’èxit educatiu per a

tothom dins del marc d´un Projecte Educatiu basat en competències bàsiques. Amb capacitat

de reorganització dels espais, del temps dedicat a cada matèria i de la coordinació  i

organització del professorat.

Els centres han de tenir una autonomia pedagògica depengen  de les característiques del seu

entorn i del currículum bàsic fixat per l´administració educativa, amb metodologies adaptades.

Els centres han de tenir una autonomia de gestió, organització i distribució  del personal,

orientada a garantir el compliment de les seves funcions.

El Projecte Educatiu del Centres serà la màxima expressió de la seva autonomia on es recullirà

l´identitat del centre, els objectius i l´orientació de les activitats.

El Projecte Educatiu s´adaptarà al context de l´entorn social i econòmic del centre, per això, es

crearan espais de reflexió en que participaran el professorat i els diferents agents per definir

els objectius i les millors vies per assolir-los. Aquest serà aprovat pel Consell Escolar del centre

que també s’encarregarà de fer-ne difusió pública.

El Consell Escolar, com a màxim òrgan de representació dels diferents membres de la

comunitat educativa, serà el principal òrgan decisori del centre, amb les famílies com a agents

actius del procés.

 PROFESSORAT

Els docents, les famílies, la universitat, l´Administració educativa i la societat en general han de

treballar per aconseguir la valoració social dels docents i atreure el millor alumnat a la carrera

docent.

S´ha d’aconseguir la no distinció entre mestre/-a i professor/-a i afavorir l’especialització per

etapes, sempre amb estudis encaminats  en coneixements i pedagogia, amb formació didàctica

general i especifica.

L´alumnat universitari realitzarà unes pràctiques socials i/o laborals supervisades per personal

universitari i combinades amb un projecte temàtic concret.

Haurà un període mixt de pràctiques remunerades amb places per plantilles  establert a partir

dels mèrits dels concurrents, amb la finalitat de continuar amb una formació  d´una manera

més real i especifica i avaluar si la persona que està realitzant aquest procés està preparat per

accedir a un lloc docent.

Per a la provisió de places s´haurà de tenir en compte l´autonomia del centre pel que fa a la

possible elecció de professorat específic que pugui desenvolupar determinats projectes de

centres. Tot amb criteris de transparència, d´objectivitat i d´equitat i aprovat per

l´Administració educativa.

El professorat ha de tenir una formació permanent obligatòria amb una oferta lligada a les

necessitats dels centres i als projectes educatius que s´hi desenvolupin. Vinculada a un procés

d´avaluació que demostri que la formació rebuda s´ha aprofitat en la millora dels processos

educatius dels centres.

La carrera docent s´estructurarà en quatre nivells: novell, aprenent, avançat i expert. Cada

categoria durà associada una millora econòmica i social.

Es comptarà amb un sistema d´avaluació obligatòria de la pràctica del professorat i del centre,

de manera interna i externa, i vinculada als projectes de millora.

Els equips directius dels centres no han de deixar de ser docents. Han de tenir menys càrrega

burocràtica i establir clarament les seves responsabilitats i competències amb una

permanència mínima de quatre anys.

Els equips directius han de formar-se, per donar resposta a les necessitats dels centres, en tres

fases: prèvia, inicial i continua. L´Administració garantirà l’accés a aquesta formació.

La selecció de les direccions dels centres seran a través de l’elecció, per part de la comunitat

educativa, d´un projecte de direcció. La composició de la comissió de selecció ha de ser

equilibrada entre els tres sectors de la comunitat educativa: docents, famílies i forces socials-

administració de manera que una no pugui vetar les decisions de les altres dues. Una decisió

transparent, democràtica i amb factors pedagògics.

La tasca directiva també estarà sotmesa a un avaluació on participarà el Consell Escolar i la

inspecció educativa.

___________________________________________________________________________

El Pacte no aporta receptes màgiques, tampoc determina com s´han de fer les classes ni com

ha de ser el currículum. No entra en detalls perquè l´objectiu del pacte és crear condicions per

a avançar, ver un funcionament més democràtic i transparent del sistema educatiu, on els

centres tenguin vertadera autonomia per a decidir i on  s’impulsi la participació de tots els

agents (estudiants, famílies, docents, tercer sector),  amb nous sistemes de selecció i avaluació

més democràtics (no només dels docents, sinó també dels inspectors i els agents de

l´administració) que permetin detectar qui vertaderament  té talent i capacitat  i tallar d’arrel

les temptacions d’amiguisme. Crear les condicions per una nova etapa on les veus dels que

tenen experiència siguin escoltades. Per tant, el Pacte és un punt de partida, no un document

tancat.